Carl M Lundh Webshop

Integritetspolicy

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är 040-36 87 00 och marknad@aderans.se.

Längre ner följer även information om hur det fungerar med cookies på denna webbplats.

Vid köp i webbshopen

Vi behandlar dina uppgifter med syfte att fullgöra ditt köp av oss. Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är information som behövs för att fullgöra ditt köp såsom ex. namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter och e-post.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal. Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och tre (3) år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden efter avslutat köp.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till leverantörer som utför leverans av din produkt.

Om du väljer att använda Klarna som betalningslösning och är nyfiken på deras hantering av dina uppgifter rekommenderar vi att ni använder länken till Klarnas policy.

Marknadsföring och information

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka ut nyheter på mail och sms. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter under den tid du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att skicka ut information eller marknadsföring efter att du har köpt en produkt eller en tjänst från oss. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att informera befintlig kundkrets om erbjudanden och kampanjer som relaterar till redan inköpt produkt eller tjänst. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta [040-368700 eller marknad@aderans.se]. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Är du intresserad av att veta mer om hur Aderans behandlar dina personuppgifter för andra ändamål kan du läsa mer här; Carl M Lundh Integritetspolicy.

Om cookies

Allmänt om cookies

Vi använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet, så som en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies. Aderans använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Sessionscookies lagrar information temporärt och raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned.

Under fliken visa detaljer i pop-up bannern finns en sammanställning över våra cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid. Du kan själv hantera cookies i inställningarna till din webbläsare så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics anonymiserar den information som samlas in genom att ta bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan lagring sker. Det innebär att endast anonymiserad data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Statistiken hjälper oss att utvärdera och förbättra vår webbplats. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

Överföringar av uppgifter till tredjeländer

Aderans kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU/EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Aderans att tillse att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att europeiska standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här; https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/.

Kategorier av mottagare

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Aderans räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies. Vid placering av tredjepartscookies kan uppgifter komma att behandlas av Aderans samarbetspartners som kan behandla uppgifterna för egna ändamål. Eventuella tredje parter framgår av pop-up bannern och för att veta mer om respektive tredje parts behandling kan du ta del av deras integritetspolicy.

Kom ihåg att du själv kan styra och tillåta eller stänga av användning av kakor genom verktygsfältet i pop-up bannern eller via din webbläsare.