Carl M Lundh Webshop

Integritetspolicy

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är 040-36 87 00 och marknad@aderans.se.

Längre ner följer även information om hur det fungerar med cookies på denna webbplats.

Vid köp i webbshopen

Vi behandlar dina uppgifter med syfte att fullgöra ditt köp av oss. Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är information som behövs för att fullgöra ditt köp såsom ex. namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter och e-post.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal. Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och tre (3) år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden efter avslutat köp.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till leverantörer som utför leverans av din produkt.

Om du väljer att använda Klarna som betalningslösning och är nyfiken på deras hantering av dina uppgifter rekommenderar vi att ni använder länken till Klarnas policy.

Marknadsföring och information

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka ut nyheter på mail och sms. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter under den tid du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att skicka ut information eller marknadsföring efter att du har köpt en produkt eller en tjänst från oss. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att informera befintlig kundkrets om erbjudanden och kampanjer som relaterar till redan inköpt produkt eller tjänst. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta [040-368700 eller marknad@aderans.se]. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Är du intresserad av att veta mer om hur Aderans behandlar dina personuppgifter för andra ändamål kan du läsa mer här; Carl M Lundh Integritetspolicy.

Om cookies

Denna webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:
Den ena typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Permanenta cookies används här för att följa besökares navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.
Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras temporärt under besöket på webbplatsen. Sådana cookies används under varje besökares användarsession till gränssnitts- och navigeringsfunktioner på hemsidan och försvinner när utloggning sker eller webbläsaren stängs.

Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda denna webbplats på det sätt vi avsett. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie och själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.
Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och telestyrelsens webbplats, pts.se.